Styrelse

Föreningen leds av en demokratiskt vald styrelse bestående av 3 - 8 medlemmar. Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger per verksamhetsår. Styrelsen nås via mail till styrelse@ulug.se.

På årsmötet den 26 maj 2018 valdes styrelsen för verksamhetsåret 1 juli 2018 - 30 juni 2019. Styrelsen har följande sammansättning.

 • Ordförande: Stefan Jansson
 • Kassör: Josef Andersson
 • Sekreterare: Karl Hesselgren
 • Ledamöter:

  • Jon Johnsson
  • Henrik Malmgren
  • Fredrik Brynteson
 • Revisor: Alexander Andersson

Valberedning: