Om ULUG


Uppsala Linux User Group

ULUG är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som är öppen för alla. Föreningen grundades tisdag 28 maj 2002. Vårt syfte är att främja kunskaper och erfarenhetsutbyte om i synnerhet GNU och Linux, men även annan fri/öppen mjukvara.

Vi är i första hand en social förening som anordnar träffar i form av fika och grillningar där Linux-användare kan träffa likasinnade, men vi organiserar även mer tekniskt orienterade träffar som t.ex. våra halvt regelbundna mini-hackathons och sporadiska föreläsningar. Mellan träffarna kommunicerar vi med varandra i vår IRC-kanal samt på vår epostlista.

Se även våra stadgar.